top of page

Filtre stlačeného vzduchu Domnick Hunter

Rýchly kontakt

Vlastnosti

Hlavnou vlastnosťou filtrov OIL-X Evolution je dosiahnutie najvyšších kvalitatívnych požiadaviek medzinárodne uznávanej normy ISO 8573.1 s najnižšou tlakovou stratou v priebehu prevádzky medzi všetkými svetovými výrobcami. V nadväznosti na tieto základné prednosti je poskytovaná 12 mesačná záruka na kvalitu výstupného vzduchu po inštalácii nového filtra alebo novej filtračnej vložky.

Bežné filtre stlačeného vzduchu (ide vlastne o prekážku v prietoku vzduchu) spotrebúvajú veľké množstvo energie. Počas životnosti filtračnej vložky sa škrtenie prietoku stále viac zvyšuje a bežne už po roku prevádzky môže taká vložka spotrebovávať viac energie, než aká je jej cena. Po technickej stránke závisí životnosť vložky na diferenčnom tlaku. Väčšina výrobcov odporúča výmenu vložky filtra pri diferenčnom tlaku medzi 500 a 700 mbar. Takáto tlaková strata stojí prevádzkovateľa na energiu kompresora plných 5% navyše. 

Filtre stlačeného vzduchu OIL-X EVOLUTION spotrebúvajú veľmi málo energie, pretože majú nízky odpor proti prietoku vzduchu. Pokrokové technické riešenia, ako je hlboký profil skladaného filtračného média, stupňovitá hustota filtračných vrstiev a olej odpudzujúca povrchová úprava, vedú k vzniku vysoko účinnej filtračnej vložky s nízkymi vstupnými nákladmi na energiu. Hodnota diferenčného tlaku je spočiatku nízka a zostáva nízka po celú dobu životnosti. Tento rad filtrov stlačeného vzduchu OIL-X EVOLUTION je navrhnutý od začiatku tak, aby spĺňal súčasné i budúce požiadavky na kvalitu stlačeného vzduchu. Optimálne usmernenie prietoku je kľúčovým faktorom k zníženiu prevádzkových nákladov systému filtrácie stlačeného vzduchu.

Literatúra

bottom of page