top of page

Referencie

Rýchly kontakt

Realizácie systémov chladenia

Realizácie systémov chladenia
  • Inštalácia chillera s chladiacim výkonom 150 kW

  • Rozvody chladiaceho média v rámci celého výrobného závodu

  • Inštalácia 3 ks chillerov s chladiacim výkonom 160 kW

  • Rekonštrukcia rozvodov chladiaceho média a centrálnej strojovne

  • Výmena primárnych a sekundárnych čerpadiel a výmenníka tepla

  • Inštalácie menších chillerov vrátane rozvodov chladiaceho média

Inštalácie kondenzačných sušičiek

Úprava vzduchu

Inštalácie adsorpčných sušičiek

Rozvody medicinálnych plynov

Rozvody medicinálnych plynov
bottom of page