top of page

Generátory dusíka INMATEC

N2 generator N2 generatory Inmatec dusik
N2 generator N2 generatory Inmatec dusik
N2 generator N2 generatory Inmatec dusik
Rýchly kontakt

Ponúkame tiež

prenájom N2 generátorov - kontaktujte nás!

Nápoje - potraviny

Výdaj nápojov - výčapy

Fľaškovanie vína

Stáčanie

Balenie a skladovanie

Eliminácia baktérií
Baliarne kávy
Potravinársky priemysel
Balenie potravín
Ovocné sady / skladovanie
Sušiarne
Stroje na plnenie foriem

Elektronika

Bezolovnaté spájkovanie
RoHS (Obmedzenie používania nebezpečných materiálov)
Selektívne spájkovanie
Polovodiče

Automobilový a letecký priemysel

Plnenie pneumatík dusíkom

Inertizácia

Kontrola netesností

Pneumatiky / vzpery lietadiel

Opravy tlmičov

Spracovanie kovov

autoklávy
spájkovanie

Žíhanie
Vytvrdzovanie uhlíkových vlákien
Rezanie laserom
Zváranie
spekanie
 

Generátory dusíka INMATEC

Generátory dusíka INMATEC obsahujú dve adsorpčné komory, ktoré sú naplnené uhlíkovým molekulárnym sitom. Čistý stlačený vzduch vstupuje do spodnej časti pracovnej komory, ktorá práve vyvíja dusík a prúdi cez molekulové sito smerom nahor. Kontaminanty - kyslík a ostatné stopové plyny - sú zachytené v molekulárnom site, pričom molekuly dusíka sú prepúšťané na výstup generátora. Súčasne v druhej kolóne prebieha režim regenerácie, pričom sa z molekulárneho sita vylúčia všetky kontaminanty.

Koncept generovania dusíka využíva spoľahlivú metódu tlakovej cyklickej adsorpcie (Pressure Swing Adsorption - PSA), ktorú dopĺňa o špeciálny systém "ekvalizácie tlakov" a je novo doplnený unikátnym systémom riadenia Energy Saving Technology. Vyrovnávaním pretlaku v adsorpčných komorách s molekulárnym sitom (Carbon Molecular Sieve - CMS) počas pracovných cyklov je dosiahnuté značne nižšieho pomeru medzi potrebným množstvom stlačeného vzduchu a výstupným objemom dusíka (v priemere o 20%), a tým k značným úsporám energie.

Generátory INMATEC ponúkajú všetky výhody plne integrovaného a prepojeného systému generovania dusíka. Všetky prevádzkové hodnoty sú priebežne merané a monitorované. Použitie dotykového ovládacieho panelu ponúka najvyššiu možnú ochranu celého výrobného procesu. Sú zaznamenané všetky namerané hodnoty a môžu byť ďalej spracované alebo dokonca diaľkovo ovládané z ľubovoľného počítača kdekoľvek na svete. Generátory sú štandardne vybavené dotykovým ovládacím displejom a kontinuálnym analyzátorom kyslíka.

Literatúra

bottom of page