top of page

Generátory dusíka PARKER

Generator dusika Parker Nitrosource.jpg
Generator dusika Parker Midigas.jpg
Rýchly kontakt

Generátory dusíka PARKER

Generátory dusíka PARKER obsahujú dve adsorpčné komory, ktoré sú naplnené uhlíkovým molekulárnym sitom. Čistý stlačený vzduch vstupuje do spodnej časti pracovnej komory, ktorá práve vyvíja dusík a prúdi cez molekulové sito smerom nahor. Kontaminanty - kyslík a ostatné stopové plyny - sú zachytené v molekulárnom site, pričom molekuly dusíka sú prepúšťané na výstup generátora. Súčasne v druhej kolóne prebieha režim regenerácie, pričom sa z molekulárneho sita vylúčia všetky kontaminanty.

Koncept generovania dusíka využíva spoľahlivú metódu tlakovej cyklickej adsorpcie (Pressure Swing Adsorption - PSA), ktorú dopĺňa o špeciálny systém "ekvalizácie tlakov" a je novo doplnený unikátnym systémom riadenia Energy Saving Technology. Vyrovnávaním pretlaku v adsorpčných komorách s molekulárnym sitom (Carbon Molecular Sieve - CMS) počas pracovných cyklov je dosiahnuté značne nižšieho pomeru medzi potrebným množstvom stlačeného vzduchu a výstupným objemom dusíka (v priemere o 20%), a tým k značným úsporám energie.

Generátory PARKER ponúkajú všetky výhody plne integrovaného a prepojeného systému generovania dusíka. Všetky prevádzkové hodnoty sú priebežne merané a monitorované. Použitie dotykového ovládacieho panelu ponúka najvyššiu možnú ochranu celého výrobného procesu. Sú zaznamenané všetky namerané hodnoty a môžu byť ďalej spracované alebo dokonca diaľkovo ovládané z ľubovoľného počítača kdekoľvek na svete. Generátory sú štandardne vybavené dotykovým ovládacím displejom a kontinuálnym analyzátorom kyslíka.

Literatúra

Membránové generátory dusíka

Membránové moduly sú konštruované pre odlúčenie nežiaducich plynov (kyslíka a vodných pár) cez priepustnú stenu dutých membránových vlákien. Separované plyny sú odvádzané do okolitej atmosféry, zatiaľ čo produkovaný plyn - dusík je privádzaný na miesto spotreby.

Duté membrány sú vyrobené z veľmi pevného priemyselného polyméru - polyfenylénoxid (PPO). Tento typ plastového materiálu je na jednej strane veľmi masívny, ale na druhej strane je tiež veľmi priepustný. Táto vlastnosť znamená, že pre konkrétny objem produkovaného dusíka je potrebný menší počet vlákien a oveľa nižší vstupný tlak vzduchu.

bottom of page