top of page

Adsorpčné sušičky stlačeného vzduchu

adsorpcny susic adsorpcna susicka
absorpcny susic absorpcna susicka
Rýchly kontakt

Literatúra

absorbcny susic absorbcna susicka

Vlastnosti

Adsorpčné sušiče stlačeného vzduchu PNEUDRI predstavujú riešenie problémov s vlhkosťou stlačeného vzduchu a sú zárukou dodávky čistého suchého vzduchu. Iba úplne čistý a suchý stlačený vzduch zaisťuje výrobnú prevádzku s maximálnymi úsporami, akákoľvek nedokonalá úprava vzduchu sa môže vo svojom dôsledku veľmi predražiť.

Rad adsorpčných sušičov PNEUDRI so studenou (popr. teplou) regeneráciou preukázala v celosvetovom meradle svoju úspornosť. Systém PNEUDRI čistí a suší stlačený vzduch štandardne až na rosný bod -40 ° C, na špeciálne účely možno sušič PNEUDRI dodať v modifikácii pre rosný bod -70 ° C.

Systém riadenia podľa rosného bodu vzduchu (DDS)

Riadenie chodu sušiča v závislosti na dosiahnutom rosnom bode (DDS) je založené na snímaní výstupného rosného bodu a na pružnej zmene dĺžky cyklu regenerácie v závislosti na jeho priebehu. Takto získaná úspora predstavuje až 75% nákladov. Riadenie DDS je zabudované v ovládacom systéme sušiča, pričom trvalo zobrazuje výstupnú hodnotu rosného bodu. Kontakt signálu poruchy môže byť vyvedený cez rozhranie (pripojenie) do akéhokoľvek automatizovaného systému riadenia alebo do výstražného signalizačného zariadenia.

Inštalácie adsorpčných sušičiek

Inštalácie adsorpčných sušičiek

bottom of page